SGI InfiniteStorage 6120

Ostali članci u kategoriji:


Zbog visokih performansi, velike gustoće i iskoristivosti arhitekture, SGI InfiniteStorage 6120 je prikladan za pohranu podataka kod mješovitih zahtjeva. Namjena sustava je rad s aplikacijama koje zahtijevaju veliku propusnost podataka velikog kapaciteta, odnosno rad s velikim datotekama (do 2GB/s) ali i za rad gdje je potreban veliki IOPS za rad s datotekama manjeg kapaciteta (do 30.000 IOPS).

Pojedini SGI InfiniteStorage 6120 sastoji se od 60 diskova u 4U kućištu sa redundantim kontrolerima. Sustav je moguće proširiti do 120 diskova u 8U kućištu, odnosno do maksimalno 120TB. Sa četiri 8Gb Fibre Channel priključka i protokom podataka od 2GB/sec, SGI InfiniteStorage 6120 pruža maksimalnu fleksibilnost i performanse. Korisnik sam odabire kombinaciju diskova. Ovisno od zahtijevanih performansi i raspoloživog budgeta, moguće je odabrati kombinaciju odnosno mješavinu SSD, SAS ili SATA diskova.

Dodatne značajke sustava uključuju razine zaštite podataka RAID 5 i RAID 6, Active/Active failover kontroler, fast drive rebuild i rapid recovery te SATAssure otkrivanje i otklanjanje grešaka na diskovima u realnom vremenu.

SGI InfiniteStorage 6120 - Datasheet

24.06.2009.